כן פשוט אפשר במערכת תכנים מערכת מכירות ויש באיה כמה מוצרים לא עובדים