@613-0 אמר בקבוצה ללימוד PHP:

@יוסף-ח @ג'ירפה-חמודה פרסמה
לא יודע אם לזה התכוון @איש-יהודי-טוב

לזה התכוונתי